#VoteEuropa 2019!

Kiezersmobilisatie voor Europa!
(Voter's Mobilization for Europe!)

 
(Scroll down for English Text)

VoteEuropa-Nederland is een campagne om betrokken burgers in Nederland aantemoedigen om te gaan stemmen. 

Nederland heeft in 2014 26 EP-leden gekozen (en zal in 2019 29 EP-leden sturen). De samenstelling van partijen weerspiegelt in grote lijnen de politieke situatie in het land. Nederland heeft een consistente lagere opkomst dan het EU-gemiddelde. Bij de laatste drie verkiezingen lijkt de opkomst de bodem te hebben bereikt en zich te stabiliseren op iets minder dan 40%. De lage opkomst komt in het algemeen ten goede aan partijen met een loyale kiezersbasis en partijen met uitgesproken (negatieve) opvattingen over de EU.
  • Wil jij VoteEuropa-Nederland helpen met het aansporen van mobiele EU-burgers, nieuwe Nederlanders en jonge kiezers van verschillende achtergronden om te stemmen voor de Europese verkiezingen op 23 mei 2019?
  • Heb je een paar uur per maand over tot en met mei 2019?
  • Wil je getraind worden door MPG's Democracy Fellows en een ambassadeur worden voor de VoteEuropa-campagne?

Wil je meer weten meldt jij je dan hier aan of stuur een e-mail naar marlon@voteeuropa.eu
_____________________________________

VoteEuopa-Nederland is a campaign for volunteers in the Netherlands who will encourage other voters to vote.

The Netherlands elected 26 MEPs in 2014 (and will send 29 MEPs in 2019). The composition of parties broadly reflects the political situation at that time. The country has consistent lower turnout than the EU-average. In the last three elections, turnout seems to have bottomed out and stabilised at just below 40%. The low turnout generally benefits parties with a loyal voter base and parties that have outspoken (negative) views on the EU. 
  • Do you want to help us to prepare and organize EU mobile citizens, newly naturalized Dutch, and young people from different backgrounds and encourage them to vote in the European Elections on the 23rd of May 2019?
  • Do you have a few hours each month until May 2019?
  • Would you like to be trained by MPG’s Democracy Fellows and become anambassador for the VoteEuropa campaign?
Please sign-up here to volunteer or email marlon@voteeuropa.eu

*Verplicht veld / Required Field
 
 
 
* indicates required
/
Email Marketing Powered by Mailchimp